Med stöd från:
Lunds kommun
Crafoordska stiftelsen
Musik i Syd
Region Skåne
Sensus
Sten K Johnsons Stiftelse